Pengeråd - Illustrasjon rentesrente

1.kvartal 2024 – meget bra!

Sterk USA-vekst og godt sentralbank-håndverk 1.kv. 2024 ble en god reise. Etter en viss tvil i starten av året da forventningene til rentekutt ikke ble innfridd umiddelbart, tok aksjekursene igjen sats. Sterke selskapsresultater hos de store selskapene i USA, samt forventninger om fortsatt sterkt driv i den amerikanske økonomien, bidro Les mer…

Bookmark and Share