Vi tilbyr porteføljedrift (pris pr. kvartal) og prosjektarbeid (pris pr.time eller fastpris). Prisene er:

Porteføljedrift (gjelder pr. pensjon-/spareavtale den enkelte kunde har):

Høy risiko-portefølje (2-4 års tidshorisont, målsatt 10-14% avkastning pr. år. Faktisk avk. 14,6%/år siste 7 år):

 • 0,35% av beløp under rådgivning (1,4% pa eks mva/1,75% pa inkl. mva)

  Medium risiko-portefølje (1-3 års tidshorisont, målsatt 6-10% avkastn. pr. år)

  • 0,25% av beløp under rådgivning

  Lav risiko-portefølje (0,5-2 års tidshorisont, målsatt 4-7% avkastn. pr. år)

  • 0,15% av beløp under rådgivning

  Minstepris porteføljedrift. Minstepris pr kunde er kr 750,-/kvartal. Dette da det uansett volum vil være et administrasjons- og driftsbehov. 

  “Beløp under rådgivning” er gjennomsnitt av innestående på konto ved hhv. inngang og utgang av kvartalet.

  Endring av prisalternativ kan kun skje ved årsslutt, og da med 14.dgr. varsel.

  Rådgivning om løpende fondsvalg kan sies opp senest 14 dager før kvartalsslutt. Ved oppsigelse i kvartalet avregnes hele påbegynt kvartal.

  Timespris (rådgivning/tidsbegrensede oppdrag/prosjekt):    Kr 700/time

  Alle våre priser tillegges mva. (25%).

  Bookmark and Share