fbpx

Vi tilbyr porteføljedrift (pris pr. kvartal) og prosjektarbeid (pris pr.time eller fastpris). Prisene er:

Porteføljedrift (gjelder pr. pensjon-/spareavtale den enkelte kunde har):

Kapital-/spareforsikring alle leverandører, samt pensjon fra Nordnet (IPA/IPS):

  • Alternativ 1: 0,45% av beløp under rådgivning (1,8% pa eks mva/2,25% pa inkl. mva), min. kr 700,-
  • Alternativ 2: 0,225% av volum + 9% av avkastning, min. kr 350,-

Pensjon fra andre tilbydere enn Nordnet. Pensjon er normalt fripolise, pensjonskapitalbevis, innskuddspensjon, IPA/IPS:

  • Alternativ 1: 0,25% av beløp under rådgivning, min. kr 500,-
  • Alternativ 2: 0,125% av beløp + 5% av avkastning, min. kr. 250,- 

Lavrisiko-produkter (rente- og obligasjonsfond): (min. kr 500 000 og 3 mnd)

  • Alternativ 1: 0,15% av beløp under rådgivning
  • Alternativ 2:  13% av avkastning

Kunden velger alternativ. Ved avkastningsberegning beregnes avkastningen ihht «Høyt vannmerke». Med det menes at avkastning ved kvartalsslutt må overstige tidligere høyeste kvartalsvise avkastningsnivå før det belastes nytt honorar. Det belastes da kun for den «nye», høyere avkastningen. Avkastningen måles i kroner, og avregnes pr 31. mars, 30. juni, 30. sept. og 31. des. 

Endring av prisalternativ kan kun skje ved årsslutt, og da med 14.dgr. varsel.

Rådgivning om løpende fondsvalg kan sies opp senest 14 dager før kvartalsslutt. Ved oppsigelse i kvartalet avregnes hele påbegynt kvartal.

Timespris (rådgivning/tidsbegrensede oppdrag/prosjekt):    Kr 500/time

Alle våre priser tillegges mva. (25%).

Bookmark and Share