fbpx

Fortsatt utvikling. Men på samfunnets premisser.

 

ECB, Riksbanken, Nationalbanken (DK), Sveits og Canada har gjort det. Mange andre sentralbanker forventes å gjøre det. Stimulans i form av rentekutt. Men mindre og senere enn forventet. Samtidig snakkes det om et overpriset aksjemarked, der særlig KI kan være en mulig boble.

Tross mulig vekstsyke blant de store, tror vi på en fortsatt positiv utvikling i verdens aksjemarkeder. Først og fremst på grunn av en rimelig sunn makroøkonomi, forbilledlig styrt av sentralbankene, og med fortsatt potensiale etter pandemiens nedtur. I tillegg stimuleres – og styres – selskapene mot samfunnets krav ved det grønne skiftet, beredskap og demografi. Regulert konkurranse og økt offentlig etterspørsel vil fremme vekst. Og kan gi muligheter for nye spillere.

I dette ligger videre at vi tror bredden og antallet blant de «magnificente» selskapene kan vokse. Et argument for aktiv forvaltning. Men vi tror likevel ikke på en giga-bølge av utfordrere til de USA-baserte tek-gigantene, mer et selektivt utvalg der markeder og bransjer som India, Norden, bærekraft, og beredskap, kan ha store forutsetninger. Vi tror imidlertid SMB-segmentet må vente litt til.

Vi har særlig tro på disse fondene framover:

Heimdal Utbytte imponerer, tross kort fartstid, med lav verdisvingning og høy avkastning i det norske markedet. Særlig kombinasjonen av disse to faktorene er solid. Stor andel finans og lav andel olje/gass gir forventninger om fortsatt høy risikojustert avkastning.

Kavaljer Quality Focus presterer i et svensk marked vi har vel så stor tro på som det norske. Synes å være en god aksje-plukker i sin kvalitetsorienterte tilnærming.

Investtech Invest. For de som synes det er vanskelig å velge mellom Norge og Sverige, og ikke minst ønsker å inkludere sterke bransjer i det danske markedet, har fondet det siste halvåret endelig fått frem sitt potensiale. For oss som tror på kvantitativ teknisk finans har vi funnet et nordisk fondsalternativ.

DNB Teknologi. Slutter aldri å imponere, og en bjelke i porteføljen. Bransjen er evig aktuell, og med en moderat risikoprofil bør det passe mange.

Delphi Global. Med sin opportunistiske stil har fondet særlig det siste året lyktes. Med god bredde i bransjer, og delvis det samme i regioner, viser fondet ferdigheter i aktiv selskapsutvelgelse.  Trendanalyse er en viktig metode for Delphi.

Xtrackers MSCI World Momentum ETF. Tar med ett ETF. Nok et trend-forfølgende fond. Basert på verdensindeksen, men større vekt på selskaper med pris-momentum basert på risikojustert avkastning.  Eller kort sagt; gårsdagens vinnere har forutsetninger til også å vinne i morgen.

Kunstig intelligens er en megatrend, kanskje en industriell revolusjon, og da en naturlig del av Pengeråds trendbaserte tilnærming.

Mine informasjonskilder er særlig nettaviser og podcaster. Podcaster innen finans, politikk og psykologi, temaer jeg mener er en forutsetning for å forstå nåtid og fremtid som investor og rådgiver. Jeg registrerer at enkelte analytikere anser politikk som støy, min tilnærming er at forståelse av symbiosen finans og politikk er avgjørende for rammer og retning, og kompletterer selskapsanalysen.

Bookmark and Share