Slik får du bedre pensjon

– Hvor mye du får i pensjon avhenger av de valgene du gjør nå. Ved å ta eierskap over de pensjonsmidlene du allerede har opptjent, kan du sørge for en vesentlig bedre pensjonsutbetaling enn du ellers ville fått. Noen få prosentpoeng årlig vil gi store utslag over tid da også Les mer…

Bookmark and Share