Ukesrapport uke 18

-En noe “kjedelig” sist måned med omtrent 0-utvikling. Dvs. spesifikt +2%, men samtidig -3% siste 5 uker. Hiå: 13%. Dollaren er fortsatt ustabil, men ser ut til å ha lagt seg innen et intervall 7,7-7,9. Årsaken ligger nok i større grad på de utvalgte fondene. Etter nedturen i siste del Les mer…

Bookmark and Share

Markedsblikk 21.april

Nå vurderes et mulig trendskifte i lang tids dollaroppgang å være porteføljens største utfordring. Se under. Siden 80-90% av volumet er i USD kan dette føre til at vi må rette fokus mot Norge/Norden og relativt sett mer vekstpotente valutaer. Men enn så lenge er fondsutvikling i lokal valuta bra.

Bookmark and Share

Markedsblikk 20. april

Valutaendringer har satt sitt preg på portefølja den siste måneden. NOK har styrket seg mot de fleste valutaer, og feks -5% mot USD byr på utfordringer. Porteføljen har likevel kun falt 3-4% noe som tyder på at fondene har holdt seg eller steget noe i lokal valuta. Generelt har fondene Les mer…

Bookmark and Share