fbpx

Hvorfor Pengeråd ?

Du ønsker råd om:

Fondsvalg. Overvåkning og tilpasning.

Det finnes 1000 fond... Hvem skal du velge? AKtiv forvaltede fond, indeksfond, regionale fond, bransjefond, ett fond, portefølje, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond, norsk forvalter, utenlandsk forvalter, valuta/-sikring, osv.

Frie fond og Innskuddspensjon.

Vi vurderer alle fond. Enten de er i en fri "innpakning" eller de ligger i en Innskuddspensjon. Hva får du i pensjon? -Når? Hvordan kan du påvirke hva du får i pensjon? Privat pensjon. Tjenestepensjon. Fripoliser. Pensjonskapitalbevis. Innskuddspensjon. Ytelsespensjon. Hybridløsning. AFP....

...uavhengig, aktiv rådgivning i din nåværende portefølje.

Ja, også vi selger. Rådgivning. Og intet annet. Vi har ingen pay-back, provisjon eller annen inntekt av at du velger A eller B. Vi gir råd om hva som er best for deg! Vårt salg ser du under menypunkt Priser i menylinjen.

  • Avkastning siden oppstart 1.9.2014 til 31.12.20 169% / 16,9% p.a.
  • Oslo Børs i samme periode 55% (ca., se tabell)
  • Avkastning siste 12 mnd. 55%
  • Avkastning siste 3 år 68%
  • Volatilitet siste mnd. 12%
  • Volatilitet siste 12 mnd. 21%
  • Sharpe Ratio, siste 12 mnd. 1,81

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bookmark and Share

Videopresentasjon

Referanser

Hvordan vi opplever Pensjon & Pengeråd:
Simen Bergseng

Simen Bergseng

Gårdbruker, Løten

Jeg tror Jo har bedre tid og bedre ferdigheter rundt forvaltningen av pengene mine enn jeg har selv har...Derfor bruker jeg Pengeråd!

HA-bloggen

HA-bloggen

Pengene dine

Skriver titt og ofte om aksjer og økonomi i bloggen i Hamar Arbeiderblad (ref. Ukerapport)

Mette Leistad

Mette Leistad

Kursholder, Lena

Fordi de har den kompetansen og kunnskapen, som gjør at jeg føler meg sikker på at pengene blir forvaltet på best mulig måte, slik at jeg kan sove trygt om natten.

Siste innlegg:

Gå til Ukerapport for flere rapporter

Porteføljerapport mai

Et betydelig fall innen teknologi-sektoren i første halvdel av mai ga en ny, tung måned for vår aksjeportefølje. Siden fallet innen teknologi startet i midten av februar, har våre teknologifond falt opptil 30% før bunnen Les mer…
Bookmark and Share

Ta kontakt

post@pengeraad.no, tlf. 90581215

Helge Væringsaasensgate 16 2319 Hamar

Kontakt oss