Hvorfor Pengeråd ?

Du ønsker råd om:

Fondsvalg. Overvåkning og tilpasning.

Det finnes 1000 fond... Hvem skal du velge? AKtiv forvaltede fond, indeksfond, regionale fond, bransjefond, ett fond, portefølje, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond, norsk forvalter, utenlandsk forvalter, valuta/-sikring, osv.

Frie fond og Innskuddspensjon.

Vi vurderer alle fond. Enten de er i en fri "innpakning" eller de ligger i en Innskuddspensjon. Hva får du i pensjon? -Når? Hvordan kan du påvirke hva du får i pensjon? Privat pensjon. Tjenestepensjon. Fripoliser. Pensjonskapitalbevis. Innskuddspensjon. Ytelsespensjon. Hybridløsning. AFP....

...uavhengig, aktiv rådgivning i din nåværende portefølje.

Ja, også vi selger. Rådgivning. Og intet annet. Vi har ingen pay-back, provisjon eller annen inntekt av at du velger A eller B. Vi gir råd om hva som er best for deg! Vårt salg ser du under menypunkt Priser i menylinjen.

VI LEVERER…

Klikk her

 

Bookmark and Share

Videopresentasjon

Referanser

Hvordan vi opplever Pensjon & Pengeråd:
Simen Bergseng

Simen Bergseng

Gårdbruker, Løten

Jeg tror Jo har bedre tid og bedre ferdigheter rundt forvaltningen av pengene mine enn jeg har selv har...Derfor bruker jeg Pengeråd!

HA-bloggen

HA-bloggen

Pengene dine

Skriver titt og ofte om aksjer og økonomi i bloggen i Hamar Arbeiderblad (ref. Ukerapport)

Mette Leistad

Mette Leistad

Kursholder, Lena

Fordi de har den kompetansen og kunnskapen, som gjør at jeg føler meg sikker på at pengene blir forvaltet på best mulig måte, slik at jeg kan sove trygt om natten.

Siste innlegg:

Gå til Månedsrapport for flere rapporter

1.kvartal 2024 – meget bra!

Sterk USA-vekst og godt sentralbank-håndverk 1.kv. 2024 ble en god reise. Etter en viss tvil i starten av året da forventningene til rentekutt ikke ble innfridd umiddelbart, tok aksjekursene igjen sats. Sterke selskapsresultater hos de Les mer…
Bookmark and Share

Ta kontakt

post@pengeraad.no, tlf. 90581215

Helge Væringsaasensgate 16 2319 Hamar

Kontakt oss