Hvorfor Pengeråd ?

Du ønsker råd om:

Fondsvalg

Det finnes 1000 fond... Hvem skal du velge? AKtiv forvaltede fond, indeksfond, regionale fond, bransjefond, ett fond, portefølje, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond, norsk forvalter, utenlandsk forvalter, valuta/-sikring, osv.

Din pensjon

Hva får du i pensjon? -Når? Hvordan kan du påvirke hva du får i pensjon? Privat pensjon. Tjenestepensjon. Fripoliser. Pensjonskapitalbevis. Innskuddspensjon. Ytelsespensjon. Hybridløsning. AFP....

...uavhengig av produkt og leverandører

Ja, også vi selger. Rådgivning. Og intet annet. Vi har ingen pay-back, provisjon eller annen inntekt av at du velger A eller B. Vi gir råd om hva som er best for deg! Vårt salg ser du under menypunkt Priser i menylinjen.

Hvor høy pensjon har du opptjent pr i dag?

Klikk

Bookmark and Share

Videopresentasjon

Referanser

Hvordan vi opplever Pensjon & Pengeråd:
Tommy Olsen

Tommy Olsen

Sportsjef langrenn, Wang Toppidrett, Hamar

Pensjon & Pengeråd har over flere år pleid min kapital gjennom aktivitet og flid! Det har jeg ikke tid og kunnskap til å gjøre selv...

Simen Bergseng

Simen Bergseng

Gårdbruker, Løten

Jeg tror Jo har bedre tid og bedre ferdigheter rundt forvaltningen av pengene mine enn jeg har selv har...Derfor bruker jeg Pensjon & Pengeråd!

HA-bloggen

HA-bloggen

Pengene dine

Skriver titt og ofte om aksjer og økonomi i bloggen i Hamar Arbeiderblad (ref. Ukerapport)

Siste innlegg:

Gå til Ukerapport for flere rapporter

Ta kontakt

post@pengeraad.no, tlf. 90581215

Helge Væringsaasensgate 16 2319 Hamar

Kontakt oss