fbpx

Et mål er nådd! 200% avkastning, eller 3x investert beløp, siden oppstart i 2014 (1.jan.). Ola Nordmann tenker at boliginvestering er det eneste rette. Ser vi på prisstatistikk bolig i Norge siste 10 år (https://www.krogsveen.no/prisstatistikk) ser vi at prisøkningen i bolig har vært snaue 60%. Ytterligere favør aksjer blir det når vi hensyntar at aksjer er rimelig å omsette og drifte, mens dette neppe kan sies om eiendom! Sparing i bolig i form av nedbetaling av boliglån med 2-3% rente i stedet for å plassere de samme pengene i aksjer med 3x høyere rente (avkastning), har heller ikke vært noe blinkskudd.

Det var 10 års historikk. Nå er vi her, og nåtid og fremtid er det vi kan gjøre noe med! Vi kan ikke love samme utvikling i aksjer fremover, men kanskje er overnevnte en vekker i forhold til mulighetene.

 

Risiko for enhver smak!

Vi tilbyr tre porteføljer i vår rådgivning: Offensiv – God – Stabil. Tallene over er fra Offensiv, som er vår opprinnelige portefølje. God har 4 års historikk, mens Stabil er blitt driftet i 2,5 år. Se porteføljenes utvikling siste 3 år her, samt Offensivs 10,5 år her. Siden oppstart har verdensindeksen (W1DOW) gått 92%, verdistigning grunnet USD/NOK over siste 10 år er 70% (sum 162%), så verdistigningen har også relativt vært sterk. I forhold til Oslo Børs har vi også hatt en klar meravkastning i perioden. Vi er ikke fornøyd med Offensivs relative prestasjon i 2022-23, men særlig de siste tre måneder har både relativ og absolutt avkastning vært god. Portefølje God og Stabil har i lengre tid overprestert i forhold til sine mål. Det skal også sies at så vel markeder som valuta har vært på en norske global-investors side siden finanskrisen.

 

Selvgjort er velgjort??

Skal du gjøre dette selv? Ja, det kan du gjøre. Men det koster – tid, kunnskap, stress, oppmerksomhet, feilvurderinger, innsikt i egen risikotoleranse, planlegging, mm. Penger er en viktig ressurs for tilnærmet alle, og de fleste trenger en hjelpende hånd. Pensjon må også inkluderes i dette. Her kommer vi inn, som uavhengige, aktive og usvikelig på kundens side. Det kan en neppe si om alle alternativene.

 

Indeks – også her må du velge

Indeksforvaltning har de siste årene blitt en slager. Lave kostnader og gode resultater er hovedårsaker. Men også her må man gjøre valg: Skal alt inn i verdensindeksen, eller skal vi ha en andel i Norge, i Norden, i Europa – siden vi lever her og lettere kan følge med? Eller bryr vi oss om bransjer, også her er det indekser – og spennende fond: teknologi, bærekraft, sjømat, forsvar, KI,… Er Asia fremtiden? Hvor mye betyr kostnader i forhold til avkastning? Timing – inn og ut? Skatt, aksjonærmodell, inn- og utland, UCITS, konto-type… Og – vil teknologi-gigantenes dominans i verdensindeksen fortsette, eller kommer det en tid for økt bredde og aktiv aksje-plukking?

Vi tror fortsatt at dette er såpass komplisert at de fleste trenger noen å snakke med.

 

Hvilken vei går krona?

Som beskrevet har verdiutviklingen i våre anbefalte porteføljer vært god, og kronesvekkelsen har vært en del av dette. Men vil valuta fortsette å være på lag med norske global-investorer? Vi ser at over de siste 12 mnd. har NOK faktisk styrket seg (1%) mot USD. Hva om krona vender og styrker seg? Bør vi valutasikre våre globale investeringer? Eller bør vi i større grad søke norske selskaper og fond?

 

Verken vi eller andre vil – i ettertids perspektiv – finne de perfekte løsningene. Men vi kan gi deg økt kunnskap, oversikt og ro. – Og kanskje bedre råd!

Fortsatt god sommer! (-og du trenger ikke å slite deg ut som enkelte i Birken gjorde…(Birken.no))

 

 

Bookmark and Share