Kvantumsrabatt:

 Rabatt 5% pr 1 mill. kunde har til forvaltning. Laveste interval er kr 1 000 000 – 1 999 999. Deretter ytterligere 5% pr. hele million passert – inntil kr 4 999 999 / 20%. Som kunde regnes her husholding/famile. Vi ønsker færrest mulig avtaler pr kunde, men i noen tilfelle må man ha flere (for eksempel fri sparing +pensjon).

 

Kundekampanje:       

Volum og kunder er avgjørende for inntjening og fortsatt drift av tjenesten. Særlig volumet er kritisk, og vi bør ha et visst volum for trygg drift. Vi ber derfor om hjelp fra deg som kunde i verving av nye kunder. Du som bruker av tjenesten anses generelt som mer nøytral, troverdig og tillitsbyggende enn vi som selgere gjør. Og ikke minst har du et annet kontaktnett enn oss. Som gjengjeld vil vi tilby at du får et fratrekk på din faktura på 20% av inntjeningen vi har på den nye kunden de 4 første kvartalene etter avtaleinngåelse.

Bookmark and Share