Et eksempel fra 2022. Dette er et levende dokument, og dette forslaget gjelder ikke nå. Men det gjør forventet avkastning – og anbefalt tidshorisont.

 

Bookmark and Share