Sterk USA-vekst og godt sentralbank-håndverk

1.kv. 2024 ble en god reise. Etter en viss tvil i starten av året da forventningene til rentekutt ikke ble innfridd umiddelbart, tok aksjekursene igjen sats. Sterke selskapsresultater hos de store selskapene i USA, samt forventninger om fortsatt sterkt driv i den amerikanske økonomien, bidro til dette. Den amerikanske sentralbankens (FED) styringsrente ligger fortsatt på rekordhøye 5,25-5,50%. Dette for å dempe inflasjonen, og holde sysselsetningen høy og stabil. Men februar-inflasjonen på 3,2% er fortsatt over målsatt nivå på 2%, og gjør usikkerheten rundt US-rentekutt fortsatt høy. Dog bekreftet FEDs Powell tidligere signaler om tre rentekutt i 2024 nylig. De lange US-10 års statsrentene fortsetter likevel oppover og ligger nå på 4,3% etter at de var nede i 3,7% ved årsskiftet.

Inflasjonsstyringen synes derfor god. Det samme kan sies om arbeidsmarkedet, produksjon og produktivitet. Høy jobbvekst og mange ledige stillinger gir grunnlag for høy produksjon – men også lønnsvekst. Likevel – tross lav arbeidsledighet – trender lønnsveksten lavere. Et stramt arbeidsmarked bidrar til å holde rentene oppe. Gitt at Trump inntar embetet i november, kan det gi lavere arbeidsinnvandring, og økt behov for høye renter lenger. Motsatt virker USAs evne til økt produktivitet, i motsetning til Norge, der kunstig intelligens (KI) er en vesentlig bidragsyter.

 

Kunstig intelligens – men nå kommer også bredden i økonomien

Det kanskje mest sentrale selskapet i KI-bølgen er Nvidia. Nvidia har steget 80% på børsen i 2024. Og 240% i 2023. I 2023 stod de såkalte “Magnificent 7” for halvparten av samlet avkastning for globale aksjer. Men tross at de mest sentrale KI-selskapene også fortsetter å levere omsetning og resultater i 2024, begynner feltet av de “magnificiente” å sprekke opp. Selskaper som Alphabet og Microsoft har kursmessig levert på et “normal-nivå” så langt i år, og Tesla har falt over 30%. Også for Nvidia har kursen flatet ut siste måned.

Det vi derimot ser er at også resten av verden begynner å vise muskler. India er langt fremme, Japan likeså. Også Kina har steget bra de siste par månedene. Europa, med Tyskland og Sverige langt fremme, har også hatt sterk utvikling det siste halvåret. I USA har SMB-segmentet, ikke minst blant de sykliske verdi-selskapene, steget sterkt i år og bekreftet bredden i USA-veksten. På bransje-nivå – som generelt bør ha større fokus enn geografi da selskapene ofte er globale – ser vi også at det ikke kun er teknologi som gjelder lenger. Energi, da primært i fossil form, har hatt en sterk utvikling i år, det samme kan sies om industri, forsvar og materialer/råvarer. Kryptovaluta er av årets vinnere. Også eiendom begynner å se lyset igjen. Mange tenker at det er bra for markedet – og økonomien – at veksten breddes ut.

 

Jage muligheter – eller la de gode forvalterne gjøre det?

For vår del betyr dette at mulighetene kan dukke opp flere steder. Skal vi jage segmentene – eller har de globale forvalterne større forutsetning for å gjøre valgene? I vår offensive (omdøpt fra høy risiko) portefølje – som har steget 11% hittil i år – valutagevinst inkludert – har vi nå en base med 40% globale fond, 40% bransjefond med globalt utgangspunkt, 10% geografisk fundert – og 10% i et spesialfond.

 

Lengre historikk for våre porteføljer – og nå heter de OFFENSIV, GOD og STABIL

Vi rapporterer våre resultater for å bidra til troverdighet, åpenhet og sammenligning. Oppsettet for rapporten er nå endret: FRA et mer kortsiktig 12 mnd.-bilde på avkastning, risiko og risikojustert avkastning, TIL også å vise 3, 5 og 10 års-historikk der det er mulig. Se her for opptil 5 år, og her for utvikling siden oppstart i 2014. Tallene pr. 1.kv. vises med stolthet!

 

Skattemelding og fradrag for rådgivningskostnader

Noen av dere har etterspurt grunnlag for fradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med skattemeldingen. Erfaringen tilsier at fradragene får vi, og det oppfordres til å gjøre dette. Da må du kreve det i skattemeldingen samt legge ved dokumentasjon. Dersom dere ikke har tatt vare på fakturaene, sender jeg over ved forespørsel.

 

Pengeråd - Illustrasjon rentesrente

Bookmark and Share