Pengeråd - Illustrasjon rentesrente

Tiden jobber for deg

-Jo tidligere du kommer i gang med sparing, jo bedre er det. Det er tiden og rentes rente som jobber for deg. Det sier Jo Helgestad i Pengeråd AS, som har laget en illustrasjon som viser effekten av nettopp tid og rentesrente. Bedriftsløsning? Se vårt tilbud ved å klikke her. Les mer…

Bookmark and Share

Storebrand og rentegaranti

Årsrapporten inneholder blant annet et intervju med konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. På spørsmål om hvilke grep Storebrand tar for fortsatt å innfri kundeforpliktelsene og tjene penger selv om rentene forblir lave, svarer Grefstad: -Vi har tatt mange grep for å være robuste mot lavt rentenivå. Vi fortsetter vridningen Les mer…

Bookmark and Share