Oppsummering 2023

I romjula lagde vi en artikkel om den nære historien (2023) og fremtiden (2024). Da denne fortsatt er fersk, gjentar jeg ikke dette. Se artikkel her. Likevel tar vi en kort oppsummering på markedet:

 • Meget sterk 2023-oppgang i USA der S&P500 endte opp drøye 24% mens Nasdaq endte opp voldsomme 43%. (tall i USD – i NOK enda høyere da NOK svekket seg 3% mot USD og 7% mot EUR)
 • De såkalte “Magnificent seven”, dvs Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet og Meta, stod for halvparten av oppgangen i S&P 500. Medianen for de 500 selskapene var en oppgang på mer normale 14%.
 • 13 aksjer i verdensindeksens 3000 aksjer stod for over halvparten av årets oppgang; 11 av disse knyttet til kunstig intelligens og 2 helseaksjer med egen slankemedisin.
 • Med til historien om oppgangen i 2023 hører at 2022 var et så svakt år at både S&P500 og Nasdaq fortsatt er i svakt minus totalt de siste to år.
 • Årets oppgang kom i betydelig grad i de siste to måneder av året etter at bedrede inflasjonstall ga mer optimistiske toner fra sentralbanken i USA. S&P500 steg f.eks samtlige av årets siste 9 uker – en oppgangsrekke man ikke har sett siden 2004. For norske investorer i internasjonale fond ble dog desember en nokså flat måned da den norske krona styrket seg 5,5% mot USD. Dette skjedde etter at Norges Bank holdt hevet styringsrenten mens internasjonale sentralbanker stort sett holdt renten i ro.
 • Verdensindeksen MSCI World steg 22% i 2023.
 • Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 8,9% de siste to år etter oppgangen på 9,9% i 2023.
Våre porteføljer har i 2023 prestert slik
 • Høy risiko: 21% avkastning. Risiko (standardavvik) på 9, gir en risikojustert avkastning på 1,7 (Sharpe-ratio).
 • Middels risiko: 17% avkastning. Risiko 8 gir en risikojustert avkastning på 1,5.
 • Lav risiko: 13%, risiko 7 og en risikojustert avkastning på 1,4.
 • Resultatene er gode, og det er spesielt den risikojusterte avkastningen som er sterk. Betydningen for f.eks. høy risiko er at for hver enhet risiko vi tar, får vi en avkastning på 1,7! Sammenlignet med utallige aksjefond i markedet, er våre tall blant de beste. Vi gjør det vi kan for at det skal fortsette!
 • Avkastningen de siste fire år (høy risk) har da vært hhv. 21% (2023), -27% (2022), 4% (2021), og 58% (2020). Variasjonen har vært for høy, men vi mener å være på rett vei.
 • Avkastningen siden oppstart i sept. 2014 har i snitt vært 10,3% (lenke). Siste 5 år har gitt en snittavkastning på 10,8%.
2024 – mange spørsmål

2024 har startet i høyt tempo – både klimamessig og finansielt. Oslo børs har pr. 4. jan. steget 1,2% mens Nasdaq 100 har falt 2,7%. USD/NOK har steget 1,4%. Teknologi har dermed hatt en dårlig start. Helse, olje/gass, shipping og industri det motsatte. Krypto har siden oktober vært en vinner i markedet. Dollarstyrking og økt VIX (viser frykt/volatilitet i aksjemarkedet) viser økt risiko. Starten av 2024 gir mange spørsmål – positive som negative:

 • Kanskje har markedene vært overoptimistiske med hensyn til verdistigning ved rentenedsettelse?
 • Har “rente-poivot’en” (vendepunktet i renteforventningene ca 25. okt. 23) tatt ut sitt foreløpige potensiale?
 • Er teknologi er vel høyt priset? Eller er kunstig intelligens bare ved starten av sitt potensiale?
 • Er olje/gass attraktivt igjen etter et par svake måneder? I såfall bra for Norge – og den generelle veksten. Hva med eiendom? Shipping?
 • Vil produktiviteten øke når kunstig intelligens implementeres ytterligere i selskapene?
 • Sysselsetningsvekst antas av flere å være den viktigste faktor for aksjeoppgang. Rom for ytterligere sysselsetning? Økt sysselsetning kan også skape press og ny inflasjon.
 • Globale indeksfond består i stor grad av fjorårets vinnere. Er det sannsynlig at disse fåtalls selskapene skal fortsette å overgå konkurrentene?
 • Eller vil aktive forvaltere finne morgendagens vinnere blant de mange lavere prisede selskapene?
 • Kun 28% av de aktivt forvaltede fond slo i 2023 indeks.

Bookmark and Share