Veiledende uttalelse fra Skatteetaten:

Ut fra dine opplysninger vil det være være fradragsrett for kostnader til finansiell rådgivning for dine kunder.
De er pådratt for erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, og kan da føres til fradrag hos dine
kunder når kostnadene oppstår. Kundene må ikke vente til investeringsvolumet blir realisert.

Se vedlagt brev fra Skatteetaten (15.05.2023): Fradrag for løpende rådgivningskostnader

Bookmark and Share