fbpx

VISJON

 1. Høyest mulig risikojustert avkastning
 2. Personlig, uavhengig og framsynt

VERDIER

 • Pålitelig
 • Kompetent
 • Forståelig

MÅL

 • Lav risiko: Bank + 3% – over 1 år
 • Medium risiko: Verdensindeks – med lavere svingninger – over 2 år
 • Høy risiko: NASDAQ Composite – med lavere svingninger – over 3 år

STRATEGI

Overvåke, forstå – og i størst mulig grad forutse – det globale makrobildet, den politiske situasjon, trender og megatrender, relative priser, selskaper, fond og fondsleverandører. Se muligheter og trusler, samt styrker og svakheter.

HANDLING

 • Investere i en rekke aksjer, fond, ETF, derivater, mm. – i porteføljer.
 • Selge rådgivning om fondsvalg i frie porteføljer og i pensjonsparing.

EVALUERE OG KORRIGERE

 • Fondsbytter.
 • Status- og resultatrapporter.

 

Bookmark and Share