fbpx

Et mål for Pensjon & Pengeråd AS er å stadig levere en bedre tjeneste. Dette gjelder ikke minst høy risikojustert avkastning, men også andre forhold rundt tjenesten som pris, informasjon og samarbeid.

Vi håper ukerapporten gir  informasjon om fond, hvordan vi vurderer og forvalter, og også hvordan og hvorfor markedet beveger seg. Vi legger ellers arbeid i å gi god bakgrunnsinformasjon rundt forvaltningen, markedene, pensjon og økonomi generelt gjennom hyppige utlegg på www.pengeraad.no. Når det gjelder samarbeid og kontakt snakkes vi generelt fra tid til annen, og vi er tilgjengelig på telefon eller ved møter. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt, da dette er både hyggelig og lærerikt.

 

PRIS:
Når det gjelder pris er dette noe vi prøver å tilpasse etter rimelighet, resultater/verdi av forvaltningen, og også nødvendig fortjeneste for å kunne tilby tjenesten. Mva-tillegget fra i sommer medførte 25% pristillegg. Vi føler at dette var betydelig, og at vi nå kanskje beveger oss på et høyt nok nivå. Vi foreslår derfor at vi møtes «halvveis», dvs du som kunde og vi som forvalter tar lik andel av mva-tillegget på 25% . Du tar 12,5% som økt pris ift FØR mva-kravet kom, mens vi reduserer vår pris tilsvarende. Kanskje lettere å forstå ved å se på prislista under:

Ny pris pr. kvartal:

Se Priser fra 1.1.16.

Dette er et prisavslag på 10% fra tidligere nivå.

 

For øvrig utreder Finansdepartementet nå et forslag om å innføre mva også for finansbransjen (pt fritatt). Vi pålegges mva fordi vi er rådgivere (som revisor, advokat, ol), mens finansbransjen er unntatt fordi de i hovedsak selger produkter (fond, ol). Men siden bransjen ønsker å framstå som rådgivere (-men sliter med å fjerne seg fra produktsalg-fokus), burde mva tilkomme som en følge av dette. –Trolig skje dette ganske snart, og vi vil oppfatte det som rimelig, rettferdig og riktig.

 

Endring i beregning av «avkastning»

Tidligere modell for beregning var enkel og klar – kronedifferanse fra siste dag i forrige kvartal til siste dag i inneværende kvartal, hensyntatt endring i hovedstol. Utfordringen med modellen ligger i asymetri og tidsperiode. Med asymetri menes  at kunden betaler for positiv avkastning, mens vi ikke betaler/trekkes for negativ avkastning. Denne «urettferdigheten» blir større desto kortere avregningsperiode. Hadde vi for eksempel avregnet daglig, hadde vi kun forholdt oss til de positive dagene og sluppet å trekke i fra for de negative dagene. I dette ligger også at man sannsynligvis vil betale for «samme avkastning» flere ganger, for eksempel ved +1% dag 1, -1% dag 2, og +1% dag 3. Lang avregningsperiode reduserer denne asymetrien til null.

 

Vi ønsket derfor å endre modellen. Ny modell er at avkastning måles i forhold til om den er høyere enn ved tidligere avregning. Det betyr at om det settes en nytt «Høyt vannmerke», er det grunnlag for avkastningshonorar. Ellers ikke. Grunnlaget er da siste avregningsgrunnlag fratrukket grunnlaget sist det ble gjort en fakturerbar avregning.  Ellers er grunnlaget for avkastningsperioden Avkastning i kroner – under fliken Porteføljerapport i Nordnet (for kunder med produkt i Nordnet).

 

 

Bookmark and Share