Nå ser vi det igjen. Kriser, uro, trusler, krig… Markedet reagerer kraftig, normalt lenge før det blir en allmenn nyhet. Verdien av dine investeringer faller 10%, 20%…50%. Du leser ekspertenes råd om å sitte stille, stålsetter deg å gjøre det, prøver å være rasjonell. Men så brister det. Du tør ikke lenger. Du orker ikke å tape enda mer. Penger som er planlagt brukt til ferie, bil, opppussing av hus, familiehygge. Redsel og følelser har tatt overhånd. Og du selger og redder i det minste noe. Sett i ettertid, ofte på bunn. Kjenner du deg igjen?, jeg gjør det! I det minste den kampen jeg kjemper mot egen følelser for å forbli rasjonell!

RISIKO er derfor helt avgjørende for enhver sparer eller investor. Hvordan reagerer du ved kriser og fall? Når begynner du å bekymre deg? Når vet du av erfaring at du selger? Vårt mål er at alle kunder på forhånd skal være så trygg på sin egen risikotoleranse at de FØR krisen vet at de kan stå i sine investeringer.

Erkjennelsen av risikoens avgjørende betydning har vokst også hos oss i Pengeråd. Derfor tilbyr vi nå tre risiko-profiler for våre kunder. LAV, MIDDELS og HØY. Høy er den profilen vi har tilbudt fra oppstart, lav og middels har først fått ordentlig fokus siste 3-6 mnd.

En sak er at du som sparer må kjenne din egen risikotoleranse, like viktig er det at vi som rådgivere klarer å tilby investeringsalternativer som reelt oppfyller disse målene. Jeg vil hevde at vi har truffet målet godt den siste tiden. DU velger den profilen som passer deg og dine behov. VI finner fond som gir deg den riskoen du etterspør. Ta en titt på resultatene siste tre måneder (referansen, verdensindeksen, er lik i alle profilene):

LAV risiko:

MIDDELS risiko:

HØY risiko:

Bookmark and Share
Kategorier: Rådgivning