Pengeråd-sjef Jo Helgestad mener kurstrender og -mønstre bidrar til å gi et bedre bilde av hvordan aksjer vil utvikle seg.

Publisert 3. juli 2023 kl. 10.27 (kopi fra Finansavisen)

– Pengeråd investerer og rådgir med teknisk analyse (TA) som basis, ettersom dette gir større bredde i styringsparameterne enn tradisjonell analyse, forklarer Jo Helgestad, daglig leder i Pengeråd.

– Inngående selskapsinnsikt, inkludert regnskap og historikk, er vel og bra, men blir for snevert for å predikere veien videre.

Ifølge Helgestad reflekterer slikt som kurstrender og -formasjoner, støttenivåer, momentum og glidende gjennomsnitt en mer komplett informasjonsbase, som blant annet omfatter mønstergjenkjenning og psykologien i markedet.

– Også forbrukstrender, bransjebevegelser, geo- og nasjonalpolitikk, makroøkonomi og lignende blir en del av denne basen, tilføyer han.

– Gitt en systematisk tilnærming gir metoden forenkling i analysen og derfor større kapasitet til å følge mange selskaper og markeder – og dermed mulighet for en veldiversifisert global portefølje.

– TA bør suppleres

Helgestad bruker imidlertid ikke bare teknisk analyse i sitt arbeid.

– TA bør suppleres, utover regnskapsmessige nøkkeltall, med blant annet yenkursens utvikling mot dollar, bitcoin, USAs to- og tiårige rente, realrenten, kobber- og gullprisen samt «fryktindeksen» VIX, forteller han.

For tiden skårer Cambi og Siem Offshore høyt i Pengeråds modeller.

Førstnevntes kurstrend, momentum og glidende snitt taler for kjøp, og selskapet drar nytte av det grønne skiftet, ifølge Helgestad. Mye av det samme gjelder for Siem, men her er også bransjens forventede utvikling og syklikalitet viktige pluss.

  

Nevner fire aksjefond

Helgestad anbefaler også svenske Addtech, Invisio og Lagercrantz, danske FLSmidth og amerikanske General Electric og Meta.

– Teknisk analyse er ferskvare, så porteføljen må forvaltes aktivt, med timing av inn- og utganger samt trimming av vekt, basert på kursutvikling og aktuelle hendelser, presiserer han.

– Metodikken passer også godt til børsnoterte og unoterte fond, og her liker vi Fidelity Global Technology, Fidelity Sustainable Global Dividend, svenske Spets og First Impact.

Pengeråd-sjefen mener Fidelity Global Technology kan fungere som en særlig god base i en offensiv fondsportefølje.

Teknisk analyse er ferskvare, så porteføljen må forvaltes aktivt

Jo Helgestad, Pengeråd
LIKER TEKNOLOGIFOND: Daglig leder Jo Helgestad i Pengeråd. FOTO: PENGERÅD

Rentene en utfordring

– Gir din analyse noen pekepinn om hvordan verdensøkonomien, inflasjonen og rentene vil utvikle seg?

– Vår tolkning er at inflasjon og høye renter pr. i dag er en større utfordring enn resesjon, svarer Helgestad.

– Det grønne skiftet, kunstig intelligens, vedvarende sterk etterspørsel i USA pluss fortsatt BNP-vekst i Japan, India og Sørøst-Asia motvirker oppbremsingen i andre økonomier.

Helgestad ser likevel en viss risiko for at globale indeksfond vil slite inn mot nyttår, men tror en utflating av rentebanen vil begrense nedturen.

– Kampen mellom aksjeoptimister og rentepessimister fortsetter, og så langt har aksjer vunnet, påpeker han.

Anbefalinger

Cambi

Siem Offshore

Addtech

Invisio

General Electric

Meta

Bookmark and Share

1 kommentar

Juni 23: 1. halvår: Solid avkastning - kontrollert risiko - Pengeråd · juli 4, 2023 19:38

[…] metode for forvaltning. Samme metodikk benyttes også i fondsseleksjonen. Dere kan lese intervjuet her. Siden teksten i avisa ble redigert, og kuttet, kan dere lese full tekst her: Finansavisen […]

Lukket for kommentarer.