Lave forventninger, gode resultater

Vi trodde det skulle bli trist, men aksjemarkedet viste nok en gang sin iboende styrke! Porteføljene har steget hhv 11, 13 og 19% hittil i år (Lav-middels-høy risiko), mens for siste 12 mnd er tallene hhv. 10, 13 og 11%. Svingningene i porteføljene (risiko) har har vært i henhold til plan – eller lavere, med hhv. 7, 11, 12 (std.a./12 mnd). Avkastning i forhold til risiko har vært best i porteføljen med lav risiko (1,15/sharpe r. 12 mnd). Januar, april og mai har vært månedene med best bidrag i år. Hovedindeks Oslo Børs har gått ca 2%, S&P 500 ca 15%, og USD/NOK ca 9% i år. Kronesvekkelsen har altså bidratt vesentlig til at globale fond notert i NOK har vært sterke. Se utviklingen i porteføljene siste 12 mnd. her. (også porteføljer innen pensjon, enkeltaksjer og ETF er inkludert). Og se hvordan HØY risiko har utviklet seg siden oppstart i 2014 her.

Hvor har det vært bra – og ikke bra? Hvorfor?

Hvorfor har det gått bra, tross dyrtid, inflasjon, høye renter, svekket krone, krig, høye energipriser, høye flyktning- og forsvarskostnader? Vel, Oslo Børs har faktisk vært en av verdens svakere børser i år. Dette særlig grunnet svake markeder for olje, gass og andre råvarer. Mens USA spesielt, og Nasdaq i særdeleshet, har skutt i gang igjen med spesielt de store teknologi-selskapene som frontløpere. Kunstig intelligens er nøkkelordet. Europa har vært et bra sted å være, Øst-Europa eks Russland har gjenvunnet mye, Norden eks Norge bra, mens Japan, India og Latin-Amerika har ristet pandemien godt av seg. Forventningene til Kinas gjenåpning var store. De har skuffet. Det samme har råvare-markeder generelt, og ikke minst har det vært tungt innen bærekraft.  Det svært dårlige forholdet mellom USA og Kina, samt krigen i Ukraina, har bidratt negativt.

Fremover?

Generelt sies det at selskapene ikke leverer bedre enn tidligere, men at det er prisingen på aksjer som er høyere. Såkalt multippel-ekspansjon. Dette da basert på høyere forventinger framover. Gitt at rentene skal fortsette å stige og økonomien skal kjøle seg ytterligere ned, kan det bli vanskelig å innfri forventningene. Og når det gjelder krona, synes det å være flere som forventer at den kan ha vært på sitt svakeste og fremover heller vil styrkes. Dette har bla med å gjøre at rentedifferansen til utlandet, samt attraktiviteten av olje og gass, ventes å øke. Kanskje blir da løsningen å vekte ned USA og vekte opp Norge/Norden? Asia blir uansett viktig å følge med på.

Hvordan forvaltes det?

Jeg har nettopp blitt intervjuet av Finansavisen. Som alltid er det fokus på hvilke aksjer som skal til himmels. Siden jeg også investerer i enkeltaksjer, kom jeg opp med et knippe forslag. Men like mye, eller mer, vekt ble lagt på teknisk analyse som metode for forvaltning. Samme metodikk benyttes også i fondsseleksjonen. Dere kan lese intervjuet her. Siden teksten i avisa ble redigert, og kuttet, kan dere lese full tekst her: Finansavisen juni23

Fortsatt god sommer!

Bookmark and Share