-Ingen lystig måned ligger bak oss! Børsen har gjennomlevd den svakeste januar siden 2016 – og den svakeste måned siden mars 2020 (“koronautbruddet”). Dette har naturlig nok fått følger også for oss. Vår Høy-portefølje falt 10%, vår Medium falt 7% mens Lav falt 1%. Over siste tre år har de samme porteføljene steget hhv. 59%, 11% (fra april 20) og -1% (fra 18.11.2021) (se grafisk fremstilling på hjemmesiden). Oslo børs ligger på hhv ca 45%, 62% og -4% i samme perioder.

Kortsiktig trist, men investeringer kan vanskelig måles over dager og uker. Markedet setter en retning det er krevende å kjempe imot, målet er å over tid å gi en meravkastning. Vi har oppnådd gode resultater, og det tror vi kommer til å fortsette.

Kanskje markedet ble smittet og sykt? Og lå i feberkramper? Men sykdom gir antistoffer og motstandskraft, kanskje vil det gå bedre fremover? Kort forklaring er at den amerikanske sentralbanken endret sitt syn på den inflasjonen (økte priser) som hadde bygget seg opp (ca 7% i USA) fra å være midlertidig til å være reell og varig. En varig inflasjon må bekjempes (målet er at den skal være 2-2,5%), og da er verktøyene økte renter og endring av pengepolitikken fra kvantitative lettelser (kjøp av obligasjoner/pengetrykking) til kvantitativ innstramning (inndragning av penger) (fra Quantitative Easening til Q. Tightening). Først avsluttes QE, deretter starter rentehevingen (markedet forventer 4x i år og 4x neste år) og QT innfases deretter. Og inflasjonen kom fordi det var flere som ville kjøpe (mye penger blant folk, ikke mulig å kjøpe feks opplevelser, sjekker til folket i USA, lave renter, mm.) enn de som kunne selge (flaskehalser i leverandørkjeden, mangler på råstoffer, begrenset produsjon, mangel på komponenter som feks microprosessorer, mm.). Og bak der igjen; det meste skyldes VIRUSET.

Som dere ser, vi informerer om utvikling på tre forskjellige porteføljer. Dette er kanskje ikke godt kjent. Men her sies det: Pengeråd tilbyr nå tre forskjellige porteføljer. Forskjellen er forventet avkastning, risiko og dermed forskjellige anbefalinger til tidshorisont for eierskap.

Høy: dagens portefølje for det store flertall. Det er denne porteføljen som er blitt kjørt siden oppstart. Man bør ha 2-4 års horisont, forventet avkastning er 10-14% p.a. Består av fond som skal gi maksimal avkastning, men det kan bety klare negative utslag når ikke alt går etter planen.

Medium: Økende fokus de siste måneder. Målet er avkastning som verdensindeks, men med lavere svingninger/risiko. 6-10% p.a., 1-3 års horisont.

Lav: Målsatt avkasting 4-7% p.a., 0,5 til 2 års tidshorisont. En god obligasjon/hedge-avkastning. Og her benyttes da den type fond – hedge, obligasjoner, aksjeindeksfond, råvarer, kombinasjonsfond, mm.

Prisen vil være forskjellig, og det anbefales å opprette egne IKZ-konti for hver portefølje. Se priser. Gi beskjed dersom dere ønsker endringer.

Bookmark and Share