Teknologi Små og Mellomstore Bedrifter (SMB) har siden medio mai hatt en meget sterk utvikling. Men også vekstselskaper generelt har siste halvannen måned overprestert i forhold til verdiaksjer. Dette inkluderer bærekraftige aksjer særlig innen sol og batteri (silisium, edelmetaller/mineraler), mens ditto aksjer innen vind og hydrogen har hatt en senere og mer begrenset utvikling. Stål, kobber og andre råvarer har hatt et meget bra halvår, men fikk en motsatt reaksjon av tech og vekst rundt 10. mai, og fikk en tung periode fram til det snudde i slutten av juni. Tørrbulk shipping og olje/gass/-service har hatt en solid utvikling i takt med stigende oljepris og gjenåpning etter covid.

De to sistnevnte representerer for øvrig kjernen i utviklingen fremover; vil en rask gjenåpning og dermed høyere inflasjon og trolig høyere renter, gi en langvarig boost for verdi, råvarer og sykliske aksjer? Eller vil teknologi, vekst og grønt igjen finne tilbake til dominansen vi så før covid og frem til februar 2021?

 

Bookmark and Share