Det skal ikke være enkelt å nå toppen. Det vet alle som har prøvd. Forsakelse, tap, ubehag, smerte, skam, ensomhet, fattigdom…… Seierens pris kan være høy, for høy for mange. Investering av penger følger de samme prinsipper.

I grafen under viser jeg et bilde av siste 10 års avkastning for hhv indeksen Nasdaq Comp (rød), indeksen Dow Jones World Index (gul) og fondet DNB High Yield (blå). Bildet viser også avkastningens pris for en sparer/investor. Er målet høyest mulig avkastning må du også tåle de dypeste nedturer. Nasdaq gir høyest avkastning, men også størst smerte. Men tid leger sår. Lidelsen i verdifallet nov. 21-juni 22 synes nå å ha skremt enkelte fra å ta risiko – nå som prisene KANSKJE er blitt lave igjen. I allefall lavere enn i nov. 21. Vår HØY-risiko porteføljen har som mål å følge eller slå Nasdaq.

Er målet at pengene blir litt mer verdt hver dag – og du ikke orker verdisvingninger, er bank/pengemarked ypperlig. Bank-grafen – som er lineær – er ikke vist. Men grafen for DNB High Yield (blå) kan sybolisere vårt avkastningsmål for vår LAV-risiko portefølje.

Verdensindeksen Dow Jones World Index (gul) er vår referanse for MIDDELS-risiko portefølje.

Husk på dette når du vurderer hvordan fondet ditt presterer! Du får betalt for smerte. Tid er nøkkelen. Klikk på grafen for større format.

 

Bookmark and Share