Jeg lar artikkel i Finansavisen(29.07) oppsummere månedens inntrykk. Les den her (Contr og + for forstørret bilde) eller i lenke her. Kort oppsummert er det et makrobilde som gjør det krevende å finne stabile bransjer og/eller geografiske markeder. Rådgivningen fungerer derfor bra for lav- og middels risiko-porteføljer med mer generelle fond, mens for høy-risiko med spissede fond oppleves blinkene å være ustabile, i rask bevegelse. Det er derfor blitt gjort flere endringer på anbefalt portefølje de siste ukene.

Det er også i ferd med å utvikle seg en erkjennelse om at risikoen innen høy-risiko med fordel kan dempes da kostnader og tidsforbruk ved fondsbytter påvirker avkastningen negativt.

For Pengeråds interne enkeltaksje-portefølje (ca 45 aksjer+) har juli gitt en formidabel kursutvikling. Dette er med på å underbygge troen på at det finnes muligheter.

Se resultater i porteføljene pr 31.07.22 her.

Bookmark and Share