Veiledende uttalelse fra Skatteetaten er mottatt:

“Ut fra dine opplysninger vil det være være fradragsrett for kostnader til finansiell rådgivning for dine kunder.
De er pådratt for erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, og kan da føres til fradrag hos dine
kunder når kostnadene oppstår. Kundene må ikke vente til investeringsvolumet blir realisert.”

Husk at skattemeldingen kan endres og sendes inn på nytt. Og at skattemeldingen for de siste tre år forut for skatteåret kan endres.

Enda en grunn til å motta råd rundt fondsvalg fra Pengeråd!

Se vedlagt brev fra Skattetaten. Fradrag for løpende rådgivningskostnader

Bookmark and Share