Som vi har meldt om en rekke ganger tidligere så følger ikke aksjemarkedet din egen lommebok. Heller ikke nå. Mens “vanlige folk” opplever dyrtid med inflasjon og økte kostnader, har det globale aksjemarkedet opplevd en oppsving i 2023. Ingen stabil, geografisk- eller sektoruavhengig oppgang, men en samlet oppgang i verdensindeksen.

På grafikken under ser vi KLP Aksjeglobal Indeks Valutasikret, 3103. Lokalt bunnpunkt var 12.okt. 22, etter det har markedet steget ujamt oppover. Inflasjon, høye statsrenter, resesjonsfrykt, bankuro, lav ledighet, endringer i råvarepriser – spesielt olje- og gasspriser, krig, valuta, mm. har gjort verden uoversiktelig, med dertil frykt og ustabilitet. Norge har vært en vinner etter covid-utbruddet, men fra slutten av august 2022 har resten av verden hatt en sterkere aksjemarkedsutvikling.

Hva med din portefølje? Jo, har du valgt LAV risiko har du siden oppstart i nov. 21 fått 3% med høy stabilitet og lav risiko. MIDDELS risiko har siste 12 mnd gitt hele 9% avkastning mens Oslo børs ligger på ca -5%. HØY risiko har hatt sine utfordringer siden feb. 2021, men har siden årsskiftet levert meget bra med hele 13% avkastning. Strammere risikostyring, generelt lavere sektorrisiko og økt vekt på forvalterseleksjon har bidratt positivt. Se utvikling i porteføljene siste 3, 12 og 36 mnd. her. Se også utvikling siden oppstart i 2014 her. I perioden har HØY risiko hatt en årlig snittavkastning på 10,3%.

SVART – HVITT – ELLER?

“Dommedagprofetene” er synlige i media nå. Markedet skal ned, i følge noen betydelig ned. Nøkkeltall, regnskap, fallende omsetning, høyere driftskostnader, høye aksjepriser, likhet med historiske kriser, mm. er argumenter som brukes. Et av de bedre er dog utfordringen rundt resesjon og inflasjon; et utfall kan være at vi må gjennom en resesjon før ledigheten stiger og rentene kan settes ned. Vi så at resesjonsfrykten blomstret under bankuroen – og langrentene falt.

Jeg tenker likevel at svartsynet skyldes begrensinger i horisont og perspektiv. Samt at momentum og psykologi er fraværende hos flere. Kina, India og resten av Asia forventes å bidra sterkt i 2023, aksjepriser som fortsatt er på lave nivåer, krav – og støtte – rundt det grønne skiftet, teknologisk utvikling i form av AI, mikroprosessorer, chatbots, AR, med mer, vil drive verden fremover. Det vil skapes verdier, tross noe høyre renter. Jeg tar utviklingen siden okt. 22 til inntekt for dette. Verden vil og skal fremover. I min egen enkeltaksjeportefølje hadde jeg i 1.kv. over 30% avkastning. Det finnes muligheter!

Fortsatt god påske!

Bookmark and Share