fbpx
Som dere er kjent med gir Pengeråd aktive fondsråd for tre porteføljer; lav, middels og høy risiko. Sistnevnte har vi tilbudt siden 2014, lav og middels har historikk siden hhv. nov. 21 og april 20.

Ustabilt marked siden februar 2021
Dere er også kjent med at det siden februar 21 har vært utfordringer i det globale aksjemarkedet. Høye kurser i nov. 21, samt store regionale og bransjemessige forskjeller, gjør at bildet er fragmentert. Spesielt gjelder dette Oslo Børs.

Det er spesielt etter at “pengepumpingen” fra sentralbankene mhp covid ble redusert og etterhvert fjernet fra senhøsten 2021, og forstyrrelsene i tilbuds- og etterspørselsbalansen, særlig innen råvarer, energi, og teknologi, fra Ukraina-krigen startet i februar 2022, at vi har opplevd dramatiske markeder.

Risikostyring hjelper
Vi er derfor stolte over at vår risikostyring fortsetter å gi gode resultater. Ser vi ett år tilbake har lav, middels og høy gitt hhv. +4% (fra nov.21), +6% og +3% avkastning. Ser vi ytterligere to år tilbake, med 3 års horisont, har høy gitt hele 52% avkastning, dvs 15% årlig. Og ikke minst har alle porteføljene gitt positiv avkastning siste 3 mnd. , noe som bør gi en viss trygghet for fremtiden. Se hjemmesiden/resultater her! (her ser du også at fondssparing og “spekulasjon” i enkeltaksjer er to forskjellige ting!!!)

Dette sier oss 1) TID er fortsatt aksjesparerens beste venn, og 2) AKTIV RISIKOSTYRING  hjelper. Aktiv fondsrådgivning er bedre enn mye, spesielt dersom du bryr deg om pengene dine!

Dommedagsprofetene og media gjør deg usikker – søk rådgiver
Og husk, det er når markedene er nær bunn at dommedagsprofetene får overskriftene i media – og skremmer usikre sparere til å selge billig. Hold fokus og balanse! Vi står til disposisjon!

Bookmark and Share