Global usikkerhet stanset Fed Hevet ikke renten på gårsdagens møte. Federal Reserve lot renten ligge i ro på 0-0,25 prosent i går. Store deler av ordlyden i pressemeldingen var uendret fra forrige møte. Det konstateres at arbeidsmarkedet har fortsatt å bedre seg, mens inflasjonen har holdt seg under målet, delvis på grunn av et fall i energiprisene og importpriser. Som før skriver Fed at intervallet for styringsrenten kan settes opp når man har sett noe videre bedring i arbeidsmarkedet, og når man er rimelig sikre på at inflasjonen vil bevege seg tilbake til målet på mellomlang sikt.

Markedsturbulens knyttet til utviklingen i Kina og andre fremvoksende økonomier var en sentral grunn til at sentralbanksjef Yellen og co valgte å avvente. Det viktige nye elementet i pressemeldingen omhandlet «den nylige globale økonomiske og finansielle utviklingen som kan komme til å dempe den økonomiske aktiviteten noe, og som trolig vil dempe inflasjonen ytterligere på kort sikt». Risikoen rundt utsiktene til den økonomiske aktiviteten og arbeidsmarkedet blir fortsatt ansett som balansert, men Fed «overvåker utviklingen internasjonalt». Anslagene viser at 13 av 17 komitémedlemmer mener at det vil være riktig å heve renten innen utgangen av året. Renteanslagene har likevel blitt jekket ned siden møtet i juni. Renten ventes å øke fra 0,4 prosent ved utgangen av 2015 til 1½ prosent i slutten av 2016 og videre til 2½ prosent i slutten av 2017. Begge de to siste anslagene er ¼ prosentenhet lavere enn sist. I slutten av 2018 ventes renten å være oppe i 3½ prosent, et nivå som sammenfaller med komitémedlemmenes anslag på likevektsrenten. Sistnevnte er også justert ned med ¼prosent siden juni. Vi kan også nevne at anslagene for arbeidsledigheten også er justert ned. Nå ventes ledigheten å falle fra 5 prosent i 2015 til 4,8 prosent i de tre påfølgende årene. Likevektsnivået er ansett til å være 4,9 prosent, en tidel lavere enn i juni.

På pressekonferansen bekreftet sentralbanksjef Yellen at innenlandske forhold isolert sett kunne ha forsvart en renteøkning nå. Komitéen hadde vurdert dette alternativet, men i lys av usikkerheten ute og noe lavere inflasjon enn ventet var oppfatningen at det ville være riktig å vente på flere bekreftelser på at bedringen i arbeidsmarked og inflasjonsutsikter fortsetter. Yellen ville ikke overspille effekten av den globale uroen, og mente at den ikke hadde endret utsiktene for amerikansk økonomi fundamentalt. Hun bekreftet at en renteheving i oktober fremdeles var en mulighet.

Amerikanske aksjemarkeder reagerte med oppgang da nyheten om uendret rente ble kjent. Siden snudde de ned igjen og Dow Jones og S&P 500 endte svakt i minus. Trolig skapte Feds vektlegging av den globale usikkerheten økt bekymring blant aktørene for at USAs oppsving er i fare. Den tiårige amerikanske statsrenten har falt med 10 basispunkter siden i går morges, og dollaren har svekket seg på bred basis. EURUSD handles i øyeblikket rundt 1,14, som er 1 prosent høyere enn torsdag morgen. Den norske kronen har også styrket seg mot dollaren, men er svakere mot andre valutaer. Det kan ha sammenheng med at oljeprisen har trukket noe ned det siste døgnet

(DNB Morgenrapport)

Bookmark and Share
Kategorier: Kommetar

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.