• Frykt
  • Noen tjener – andre taper
  • Porteføljens utvikling siden covid-utbruddet
  • Mørkest før soloppgang?

Fra det ene til det andre. Det synes ikke å være grenser for utfordringer; covid, klimakrise – og nå krig. Med slike rammebetingelser blir alle påvirket. Innen finans har det gitt grunnlag for svingninger, et annet ord for risiko. Med unntak av et kraftig fall i alle markeder ved inngangen av covid, har det – sett i ettertid – likevel vært mulig å surfe på bølgen helt siden mars 2020. Og det har vært mulig å bomme, falle av bølgen, opptil flere ganger gjennom perioden. Blant markeder og bransjer som har lyktes det siste året finner vi blant andre Norge, Saudi-Arabia, Vietnam og Israel, samt olje, gass, materialer, finans, og industri. Blant de som ikke har lyktes siste år er China, fremvoksende økonomier, teknologi, fornybart og biotek. På begge sider finner vi klare årsakssammenhenger, inkl. land/bransje.

For vår del har ikke utviklingen siden covid-utbruddet vært lineær. Det vil si, vi hadde en meget god start, og nådde 58% avkastning i 2020. Det suste videre frem til februar 2021. Jeg har en grunnleggende tro på teknologi og bærekraft, men i februar 21 mistet disse fart og momentum. Samtidig så vi at de lange rentene hadde steget, en normal årsakssammenheng. Rentene falt deretter tilbake, og i mai ble det en restart og normalisering. Høsten 21 kom med nye covid-bølger samt at US 10-årig rente steg jamt fra juli 21 til nå i feb. 22. Vi fikk et fall i starten av oktober, en topp rundt 20. november, før vi avsluttet 2021 med 5% avkastning. I januar 22, da vi var innstilt på en normalitet etter covid, dro det seg til igjen. De kunstig lave styringsrentene måtte opp, og aksjer som var priset på inntjening noen år frem i tid falt opptil 50-70%. Samtidig økte etterspørselen i en verden som hadde ligget i dvale. Tilbudsutfordringer som råvaremangel, leverandørlogistikk, mangel på kvalifiserte arbeidskraft, transportutfordringer, mm. førte til høyere priser, forsinkelser – og inflasjon. Og nå en krig. Krigen vil – det minste kortsiktig – dempe global økonomisk vekst, og særlig bidra til høyere priser på energi (olje og gass) samt hvete/korn, mineraler og andre råvarer.

Oslo Børs nådde nettopp høyeste verdi noensinne, ikke tilfeldig da olje, gass, aluminium, shipping, oljeservice, industri, og fisk vekter tungt. Større deler av det globale markedet var langt nede på samme tid. Annerledeslandet bekreftes. Men stikk i strid med frykt for ytterligere fall grunnet krig, har porteføljene sett en klar oppsving den siste uka. Krigsutbruddet ser faktisk ut til å ha redusert usikkerheten noe, i alle fall den finansielle. Dette stemmer forøvrig med erfaringer fra tidligere kriser/kriger. Lange renter har falt, og energi og råvarer har steget videre. Og ikke minst har vi nå har tatt disse inn i porteføljen. Sverige, som har vist seg å være betydelig påvirket av krig/-sfare samt internasjonale renter, ble solgt.

Under ses fryktindeksen over siste 5 år. Fryktindeksen påvirker aksjer og andre risikoaktiva negativt, og vi ser nå at risikoen i markedet er høy. Toppen siste fem år var covid-utbruddet. Tross høy risiko i markedet, har siste ukes utvikling gitt håp.

Bookmark and Share