Hvordan går det med kapitalen din?

Ett av få lyspunkter i august er at “den grønne bølge” ruller videre. Vi har innrettet oss bra i forhold til dette, og har dermed hatt en god måned – både absolutt og ikke minst relativt. Portefølje Lav risiko har falt 1%, Middels risiko 0%, mens Høy risiko har steget 2%. Dow Jones World har falt 4%, Oslo har falt 1%.

Siste 12 mnd og 36 mnd har verdensindeksen (lokal valuta) hhv falt 19% og steget 16%. Vår Lav r. har steget 1% hittil i år, Medium r. har falt 3% siste 12 mnd. , mens Høy r. har falt 17% siste 12 mnd og steget 32% siste 36 mnd. Verdenssituasjonen får vi ikke gjort noe med, relativt er vi i grove trekk fornøyd. Se ellers hjemmesiden for mer info.

Bakgrunnen for dagens økonomiske situasjon

Vi har nå et bilde der det grønne skiftet er av overordet viktighet. Dette i seg selv krever enorme ressurser – og dermed prioriteringer – i mange år fremover. I tillegg kan vi håpe at vi er nær slutten av korona, som – utover mennesklige tragedier, har gitt økonomien helt nye utfordringer. I ettertid kan vi hevde at tiltakene ikke har vært optimalisert, og at tilbud og etterspørsel ikke er – eller har vært – synkronisert. Om ikke dette har vært nok har vi en krig i Ukraina som påvirker energi- og råvaretilbudet. Og værmessige ekstremforhold som tørke, flom og lite vind. Og et Tyskland som legger ned kjernekraftverk. Denne “perfekte stormen” har i korthet gitt oss  begrensninger på tilbudsstiden og høy etterspørsel. Og dermed inflasjon. Inflasjon fører til uønskede virkninger i økonomien, og må bekjempes. Rentene er verktøyet – og rentene settes opp. Økt ledighet er også “ønsket” i denne situsjonen – for å dempe presset i økonomien. Men hvor høyt kan de settes uten at etterspørselen blir så lav at arbeidsplasser og økonomien som helhet går tilbake? Dette er utfordringen og balansegangen fremfor alt den amerikanske sentralbanken nå må løse.

Hva nå?

Det spås ikke enklere tider fremover! Hva da, helt ut av alle markeder? Investere i US-dollar – eller statsobligasjoner? Eller bankkonto, pengemarked eller selskapsobligasjoner? Ei heller eiendomsmarkedet kan forvente å skli videre på 25-års “repeat” når rentene går opp og folk blir ledige. Dersom du er bekymret er mitt forslag er å heller velge en av våre porteføljer med lavere risiko. Gjennom meget krevende markeder har vi vist å holde kapitalen inntakt. Og med en tilstedeværelse i markedet som gjør det mulig å få med seg en tidlig oppgang, noe de færreste klarer ved selv å time en inngang.

Bookmark and Share