En verden som skurrer

Jeg antar at flertallet har fått med seg at 2022 så langt har vært krevende år. April ble heller inget høydepunkt:

  • Nasdaq Composite fikk sin verste måned siden finanskrisen. Så langt i år har indeksen falt over 21 %, mens den brede S&P 500-indeksen har falt 13 %. Oslo Børs, med selskaper som typisk tilbyr det verden trenger nå, har derimot steget 3 %.
  • Utfordringene er ikke blitt færre siden årsskiftet, snarere flere og større. Krigen i Ukraina har drevet høye energi- og råvarepriser enda høyere, og svekket vekstutsiktene for verdensøkonomien, mens nye nedstengninger i Kina har lagt ytterligere press på allerede skjøre forsyningskjeder. Prisveksten i USA har fortsatt oppover, og var på 8,5 prosent i mars.
  • Normalt er det en bevegelig likevekt mellom tilbud og etterspørsel. Nå er tilbudet (forsyningskjeder, råvarer, energi, arbeidskraft) begrenset mens etterspørselen (høye lønninger/betalingsevne, produkter, nødvendighetsvarer) er høy . Dette skaper inflasjon, og høyere renter må til for å dempe inflasjonen. Dette skaper særlig utfordringer for selskaper med inntjening frem i tid og høy gjeld.
Gode valg siste tre måneder

Så over til positivitet. Til tross for at de fleste kunder rådgis i henhold til en Høy risiko-stil, med en målsatt avkastning som krever at vi tar risiko, vil jeg hevde at Pengeråd har levert godt de siste tre måneder. Januar var en spesielt krevende måned, der vi fikk smake store markedsfall i SMB-Sverige og Nasdaq/US. For februar, mars og april er fallet 2%, mot verdensindeksens -9%. Årsaken ligger i vår vinkling mot bærekraft, råvarer og Midt-Østen. Medium og Lav-risiko klart i samme periode hhv. gode +6% og +4%. Se historisk avkastning (så lenge porteføljene har eksistert) her.

Ledestjerner

Jeg mener at visjoner, verdier og mål er viktige strategiske ledestjerner for enhver organisasjon. Pengeråd har derfor etablert sine ledestjerner. Disse kan du lese om her (Om Pengeråd i menyen). Disse inkluderer også mål for de forskjellige risiko-profilene våre. Ta gjerne kontakt for en prat om du er i rett risiko-kategori. Dette er svært viktig ihht din risiko-toleranse, tid til avslutning av investeringen, samt behov for likvididitet underveis i investeringsperioden. Siden vi nå er i et antatt lav-verdi område, vil jeg forøvrig være forsiktig med å anbefale å selge fra høy-risiko porteføljen nå.

Oppmerksomhet

Det siste jeg vil melde nå er at Pengeråd har fått mye oppmerksomhet den siste måneden. Først var det et tredje Børsintervju i Finansavisen siden i fjor høst. Se her. Deretter ble det hyggelig omtale i Hamar Arbeiderblad. Lenke her. Jeg er offensiv og tolker det som et tegn på at vi gjør noe bra…

 

 

 

 

Bookmark and Share