Etter forespørsel til skattemyndighetene rundt fradragsføring for kostnader til rådgivning i produkter kjøpt med formål å generere avkastning, er skriftlig tilbakemelding denne:

“Slik det fremstilles er det gitt råd til et konkret produkt som kunden kjøper. Utgifter til rådgivningen vil da være knyttet til det konkrete produktet og således utgift til inntekts ervervelse sålenge hensikten med kjøpet er at produktet i utgangspunktet kan generere skattepliktig inntekt. Utgiften aktiveres i kostprisen.

Mvh

Reidar Schei

Selskapsbeskatning Skatt øst”

(mail pr. 12.jan. 2017)

Se også innlegg pr 24.06.2021 som bekrefter dette.

Bookmark and Share