avkastning-1-sept-2014-31-12-2014

 

 

 

 

 

 

Avkastning 01.09.2014 (oppstart portefølje) – 31.12.2014: 15,6% (klikk på bildet og det forstørres)

Blå strek viser Oslo Børs i samme periode.

Bookmark and Share