fbpx
En sterk avslutning på et strålende år for våre fondsråd. 58% avkasting i korona-året 2020. I tillegg har utviklingen vært rimelig jamn, unntatt korona-dippen i mars. Det gir oss en svært god avkastning i forhold til risiko (Sharpe-ratio). Legg også merke til utviklingen på vår enkeltaksjeportefølje, med hhv 21% i nov. og 28% i des.!

Bookmark and Share