September! Referanseindeksen S&P 500 er ned 4,8% i september. Indeksen har hatt sitt verste månedlige fall siden mars 2020. En sak er historikk og at september og oktober over tid er de to tyngste månedene i året. Men i 2021 kan vi også finne mange konkrete årsaker til fallet: – Nedgang i Kina, bekymringer hos Evergrande, forstyrrelser i forsyningskjedene, økte energipriser, inflasjon – midlertidig eller varig?, en sterkere dollar, høyere statsrenter, nervøsitet rundt det amerikanske gjeldstaket, «tapering» (reduksjon i støttekjøp fra Fed), koronapandemien og Nord-Korea som prøveskyter missiler.

I tillegg regnes markedet for øyeblikket «dyrt og dyrere enn det pleier å være», og forklares med den fortsatte nullrente-situasjonen.

Konkret rammes bedriftene av utfordringer rundt logistikk og prisvekst på råvarer. Kan produksjonen holdes i gang? Skal bedriftene ta kostnaden – eller er kundene villig til å betale? Dette er situasjoner vi kjenner igjen også i Norge, jmf. trelast/byggevarer, mer omtalt globalt er halvledere til biler/elektronikk, kobber/råvarer, mm.

Hva gjør vi? Vi hopper ikke av. Vi vet aldri når det snur. Og fond er for «trege» til kirurgisk inn- og utganger. Men vi ser – som alltid – at det er bransjer og land som beveger seg ulikt. I 3.kvartal samlet har India vært en vinner med 16% vekst, Japan og India har vært sterke siste måned, mens Kina og energi (olje/gass, inkl. Norge) vant på børsen siste uke. Aktivitet og tilpasning vil over tid lønne seg. Vi fortsetter med det!

En relativt god måned for oss. Men vi hadde ikke nok brun/svart energi til å henge med Oslo Børs den siste uka!


Bookmark and Share