fbpx

Krig. Såpass nære at det faktisk er et naboland som utøver aggresjonen. En handling som man trolig må være russer og maktsyk for å forstå. Pengeråd gir råd rundt når, hvor, hos hvem og hvordan man skal være investert. Både kunder og andre kan lure nå; hva gjør jeg? Vi rådgir innen tre risikoklasser; lav, middels og høy. I teorien kan man tenke at man må komme seg ut av alt, sikre det man fortsatt har igjen. I praksis er dette umulig, vi er plassert i fond – og det tar tid å komme seg ut. Normalt 2-4 dager. Innen den tid kan mye være skjedd. Det enkle rådet er derfor å sitte rolig da 1) varigheten av transaksjonen er lang slik at risikoen rundt tidspunkt for salg og eventuelt senere kjøp er høy , og 2) fordi mye av verdifallet trolig allerede er skjedd.

Forøvrig var vi heldige ved at vi fikk solgt 2/5 av høy-porteføljen tirsdag 22. Kom inn med 1/5 i dag torsdag, men i et fond med antatt lavere risiko. Siste 1/5 er pt likvid, men når pengene kommer inn vil fondet være tilpasset situasjonen og robust. Lav-portefølje er nettopp lav, med en flat utvikling siste måned. Medium har siste måned gitt +3% mot verdensindeksens -4%. Høy har – som verdensindeksen – falt 4% men nå med en mer dempet eksponering.

Erfaring fra tidligere krigssituasjoner er at markedet faller tildels betydelig inntil utbruddet skjer, for deretter i løpet av 1 dag til noen uker å komme tilbake til utgangspunktet. Russland og Ukraina er av lav betydning i global børs sammenheng, men det er ingen tvil om at olje, gass og råstoffer kan bli enda dyrere og således sette verdensøkonomien under ytterligere press.

Bookmark and Share
Kategorier: MarkedetNyheter