fbpx

Oktober ble en sterk måned for våre porteføljer. Fondsporteføljene høy risiko og middels risiko oppnådde hhv. 7 og 3% avkastning. Dette var bedre enn Oslo børs, en av få måneder i et så langt krevende 2021.

Våre porteføljer er investert noe annerledes enn Oslo børs. Der Oslo er tung på sykliske aksjer, legger vi mer vekt på vekstaksjer. Med sykliske aksjer menes aksjer og selskaper der omsetning og inntjening i grove trekk følger syklusen i konjunkturene. Feks råvarer, industri, energi. Vekstaksjer er aksjer som i stor grad prises på fremtidig inntjening, ofte høyt, og kan svinge mer i verdi. Viktige faktorer for prisingen av vekstaksjer er bla fremtidig rente og hvorvidt selskapets tjenester/produkter treffer fremtidens etterspørsel. Eks. teknologi, bærekraft, bio-/helseteknologi. Motsatsen til vekstaksjer er forøvrig verdiaksjer (lav prising), mens defensive bransjer som helse, strøm, telekom og forbruksvarer er motsatsen til sykliske aksjer.

Overnevnte er en forklaring på svingningene i våre porteføljer. Ser du på 3 års avkastning (lenke her), vil du se at vi får betalt for ubehaget ved verdisvingninger. Men det betinger da en viss tidshorisont, noe som forøvrig er en normal forutsentning for meravkastning i aksjer.

Hva har skjedd i oktober som gjør det mulig for bla teknologi, innovasjon, og grønne aksjer å slå olje/gass, shipping, sjømat og industri på Oslo børs? Jo, kanskje ser vi at prisene på oljeselskapene begynner å flate noe ut ved oljepris på $80-85/fatet, vi ser at mangel på råvarer og svikt i forsyningskjeder skaper innsatsvaremangel og inflasjon. Og ikke minst ser vi at energikrisen gir enda større fokus på fornybar energi. Dette kan gjøre at megatrendene teknologisk utvikling og miljø igjen kan komme til sin rett etter rundt 12 mnd med en post-korona syklisk og produktbasert opptur.

Bookmark and Share