fbpx

Pengeråds kjerne-portefølje HØY risiko fortsetter den sterke oppgangen fra oktober med 8% tilvekst. Det er gode fondsvalg innen svenske aksjer, batteri og sør-øst Asia som gir en klar meravkastning i forhold til spesielt norske aksjer (-2%). I tillegg har en svekket norsk krone (-6%) vært gunstig for oss. Vi har sett et ytterligere fokus på energi og spesielt fornybar energi etter COP26 i Glasgow. I Norge har strømpriser og utenlandskabler fått stor oppmerksomhet. Økt korona-smitte i mange land har lagt en klam hånd rundt markedet fra ca. 20 nov.

Vår MIDDELS-risiko portefølje steg 5 %, mer på linje med det globale markedet. Vårt innslag innen PE-dro opp, teknologi ned.

Helt på slutten av måneden ble det oppdaget nok en variant av COVID-viruset, navngitt Omikron. Dette medførte at vi siste handelsdag i måneden falt rundt 3%, et fall som fortsetter videre inn i desember.

Pengeråd tror at markedsfallet vil være kortvarig (dager/uker), med en nedgang på 5-10% før mye av dette gjeninnhentes. Vi forventer videre en moderat til flat markedsutvikling da FED hinter om reduserte støttekjøp (økte renter), vi har høye energikostnader, høye råvarepriser og inflasjon, samt flaskehalser i leverandørkjedene. Og et smittetrykk som er høyere enn på mange måneder.

Se vår avkastning her.

Bookmark and Share