fbpx


Vi hjelper deg med å nå dine mål!

Kom i gang med to enkle steg:

1. Ta kontakt med Pengeråd og få praktiske råd rundt etablering av et kundeforhold.

2. Etabler konto hos din foretrukne fondsleverandør med BankID.

Trenger du hjelp underveis kontaktes vi på tlf. 905 81 215 eller på e-post post@pengeraad.no.


Kom i gang i dag!

Hvordan jobber vi?

Vår metodikk er å kontinuerlig overvåke markeder og fond for å danne oss et bilde av hvilke fond som vil gi best avkastning på 1-6 mnd. sikt.

Vi tror at nær historisk prestasjon indikerer sannsynlighet for at dette i mer eller mindre grad vil gjenta seg i nær fremtid. Vi jobber for å videreutvikle vår evne til å se når situasjonen ligger til rette for verdiøkning og når det er tegn til at verdien kan falle.

Vi kjøper ikke kun fordi fondet har falt og har lav relativ verdi, vi vil se at fondet er i positiv utvikling. Den største utfordring ved investeringer er kjøp. Ved hjelp av tekniske analyser prøver vi å bli bedre til å time kjøpet.

Jo Helgestad, Daglig leder Pengeråd AS
Jo Helgestad, Daglig leder Pengeråd AS

Siste saker på vår nettside

Månedsrapport
admin

Juni 24: 3x innsats siden 2014! Og; Aksjer-Bolig: 3-0

Et mål er nådd! 200% avkastning, eller 3x investert beløp, siden oppstart i 2014 (1.jan.). Ola Nordmann tenker at boliginvestering er det eneste rette. Ser vi på prisstatistikk bolig i Norge siste 10 år (https://www.krogsveen.no/prisstatistikk) ser vi at prisøkningen i bolig har vært snaue 60%. Ytterligere favør aksjer blir det

Read More »
Bilde av Jo Helgestad som leser en avis
Avkastning
admin

Stor gevinst av å sjekke pensjonsavtalen

-Hvis du ikke selv tar tak i pensjonsavtalen din, er det høy risiko for at du går glipp av store beløp. I mange tilfeller kan det være snakk om en million kroner eller mer som forsvinner hvis du ikke tar dette på alvor, sier Jo Helgestad i Pengeråd AS.  

Read More »
Børsintervju
admin

Børsintervju i Finansavisen juni 24

Fortsatt utvikling. Men på samfunnets premisser.   ECB, Riksbanken, Nationalbanken (DK), Sveits og Canada har gjort det. Mange andre sentralbanker forventes å gjøre det. Stimulans i form av rentekutt. Men mindre og senere enn forventet. Samtidig snakkes det om et overpriset aksjemarked, der særlig KI kan være en mulig boble.

Read More »
Månedsrapport
admin

Mai 24: Fra stabilt god til ustabilt god avkastning?

Mai har vært en måned der økonomene har akseptert at den økonomiske utviklingen siste 1-2 år har vært bedre enn forventet. Og nå er i villrede om det siste halvårets stabilitet i markedene fortsetter, eller om det er tid for mer turbulens? Derfor ekstra mange makroøkonomiske punkter denne gang: Inflasjonen

Read More »
Illustrasjonsfoto som viser en avis
Avkastning
admin

April 24: Mange fordeler med rentefond

Med en avkastning på opptil 18 prosent det siste året, har rentefond blitt en stadig mer aktuell del av porteføljemiksen til Pengeråd AS. Daglig leder Jo Helgestad tror denne situasjonen vil vedvare i lang tid fremover.   -Det er ikke så mange som kjenner til rentefond og vet hva det

Read More »
Pengeråd - Illustrasjon rentesrente
Månedsrapport
admin

1.kvartal 2024 – meget bra!

Sterk USA-vekst og godt sentralbank-håndverk 1.kv. 2024 ble en god reise. Etter en viss tvil i starten av året da forventningene til rentekutt ikke ble innfridd umiddelbart, tok aksjekursene igjen sats. Sterke selskapsresultater hos de store selskapene i USA, samt forventninger om fortsatt sterkt driv i den amerikanske økonomien, bidro

Read More »
Bookmark and Share