Et meget godt aksjeår! Vår aksjeportefølje hadde to dipper i juni og september, men 1. og 4.kv. viser potensialet. Vår balanserte portefølje, der high yield og hedge var innholdet i 1.halvår, mens eiendom kom inn rundt mai, viste formidabelt et resultat.

Bookmark and Share