2019: Avkastning gjennom året

Voldsomt comeback for aksjeporteføljen. Balansert risiko består av 1/3 hedge, 1/3 eiendom og 1/3 HY obligasjoner

Bookmark and Share