2019: Avkastning gjennom året

Den sterke utviklingen fortsetter. Balansert p.f. består av 1/3 hedge, 1/3 eiendom og 1/3 obligasjoner.