2019: Avkastning gjennom året

Et sterkt år! Bal.risk er pt 1/2 eiendom og 1/2 alt.inv. Aksjefond preges i des. av fortsatt geopolitisk uro. Bal. risiko ekstremt bra!

Bookmark and Share