2019: Avkastning gjennom året

Den balanserte porteføljen består av 1/3 hege, 1/3 eiendom og 1/3 obligasjoner.