2019: Avkastning gjennom året

Balansert risiko med sterk utvikling. Bal.risk er pt 1/2 eiendom og 1/2 alt.inv. Aksjefond preges av et bedret geopolitisk bilde.

Bookmark and Share