2019: Avkastning gjennom året

Meget god januar. Lavrisiko er 50% hy obl og 50% hedge.