2019: Avkastning gjennom året

Balansert risiko med sterk utvikling. Bal.risk er pt 1/3 eiendom og 2/3 alt.inv. Aksjefond preges av geopolitisk uro.

Bookmark and Share