2018: Avkastning gjennom året

Børskorreksjon – holdt relativt godt stand