Hvorfor Pensjon & Pengeråd ?

Du ønsker råd om:

Fondsvalg

Det finnes 1000 fond... Hvem skal du velge? AKtiv forvaltede fond, indeksfond, regionale fond, bransjefond, ett fond, portefølje, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond, norsk forvalter, utenlandsk forvalter, valuta/-sikring, osv.

Pensjon

Hva får du i pensjon? -Når? Hvordan kan du påvirke hva du får i pensjon? Privat pensjon. Tjenestepensjon. Fripoliser. Pensjonskapitalbevis. Innskuddspensjon. Ytelsespensjon. Hybridløsning. AFP....

Bedriftservice

Starte eller avslutte bedrift. Organisasjonsform. Analyse og rådgivning. Strategi. Likviditets- og økonomistyring. Budsjett. Adminstrasjon. Fakturering. Bank. Regnskapsoppgaver. Rapportering. Hjemmeside. Prosjektoppgaver. Styrearbeid. Innleie.

Privatøkonomi

Skattemelding. Bank. Kort. Lån. Budsjettering. Forsikring. Plassering vrs. nedbetaling lån. Utleie. Skatt. Data.

Hvor høy pensjon har du opptjent pr i dag?

Klikk

Bookmark and Share

Videopresentasjon

Referanser

Hvordan vi opplever Pensjon & Pengeråd:
Tommy Olsen

Tommy Olsen

Sportsjef langrenn, Wang Toppidrett, Hamar

Pensjon & Pengeråd har over flere år pleid min kapital gjennom aktivitet og flid! Det har jeg ikke tid og kunnskap til å gjøre selv...

Simen Bergseng

Simen Bergseng

Gårdbruker, Løten

Jeg tror Jo har bedre tid og bedre ferdigheter rundt forvaltningen av pengene mine enn jeg har selv har...Derfor bruker jeg Pensjon & Pengeråd!

HA-bloggen

HA-bloggen

Pengene dine

Skriver titt og ofte om aksjer og økonomi i bloggen i Hamar Arbeiderblad (ref. Ukerapport)

Siste innlegg:

Gå til Ukerapport for flere rapporter

Ukerapport 27.mai: Klart foran …

Gjeninnhentingen i aksjemarkedet fortsetter. Norden har vært i førersetet de siste dagene, mens global teknologi har vært en generell ledestjerne siden markedene bunnet ut ca 20.mars. Dollarfallet ( USD/NOK pt 9,89) har bidratt til fordel Les mer…
Bookmark and Share

Ta kontakt

post@pengeraad.no, tlf. 90581215

Helge Væringsaasensgate 16 2319 Hamar

Kontakt oss