fbpx

Verden rundt oss

Det siste halvåret har vært krevende for mange, ikke minst i verdipapirmarkedet. -Desto høyere man har siktet, desto mer risiko man har tatt, desto høyere har fallet ofte blitt. De verdi-orienterte, de med tro på det trauste og grunnleggende, har hatt sin renesanse og står igjen som årets foreløpige vinnere. -En stund siden sist! Men i en verden som opplever etterskjelv etter korona-medisinering, opplever energi- og råvareunderskudd – også forsterket av en krig, som må konvertere energiforbruket fra svart til grønt, ja generelt er i tilbud/etterspørsel-ubalanse, er rammene for investering og avkastning annerledes enn tidligere. Vi har fått andre vinnere og tapere enn hva vi hadde i årene i forkant.

Våre porteføljer, resultater og valg

Våre porteføljer har det siste halvåret oppnådd en avkastning delvis svakere, delvis bedre enn forespeilet. Vår LAV RISIKO-portefølje har 1.halvår oppnådd positive 1% avkastning. Diversifisering innen hedge, high yield, oppdrett og norske aksjer har vært meget bra. Verdensindeksen i NOK har falt rundt 11%, i lokal valuta ca -21%. Kunder med kort tidshorisont eller lavere risiko-tilnærming har kunnet glede seg over dette. MEDIUM RISIKO – med globale aksjer og enkelte bransje- og geografiske valg – har relativt sett hatt et kanskje enda bedre resultat med -3% siden nyttår og +1% siste 12 mnd. HØY RISIKO – vår opprinnelige portefølje og der mange har blitt sittende, har falt 21%. Mer enn verdensindeks i NOK, mer på linje med teknologi-børsen Nasdaq. Ikke hyggelig. Avkastning over porteføljenes levetid, inntil 3 år, finner du her. Avkastning for HØY RISIKO, siden opppstart i 2014, finner du her.

La oss likevel se på premissene for HØY RISIKO, i form av matrisen under. Her ser vi at vi fortsatt er innenfor våre rammer. Høy risiko har målsatt avkastning 10-14% pa., FORUTSATT at den får 2-4 år under rådgivning. Går vi tre år tilbake, ser vi at avkastningen har vært 41% eller 12% pa. Tid er et kjent premiss innen aksjer og sparing, og like ofte som 3 år anbefales 5 år eller mer i aksjemarkedet.

Vi har vært aktive rundt fondsbytter i porteføljen, og det kan sies at nordisk eiendom, Sverige og strategiske metaller har trukket betydelig ned. Vi har inntil den siste perioden ikke vært i olje&gass, og generelt begrenset i Norge, begge – sett i ettertid – et feilgrep.

En kamp mot egne følelelser

Investeringsaktivitet i markeder som vi har opplevd siden korona-utbruddet, og særlig i nåværende «opprydningsfase», er krevende og koster! Fokus på å holde seg til det rasjonelle, fakta, kunnskap og strategi, samt å unngå å bli revet med av det kollektive hysteri – gjerne iscenesatt av mediene – har blitt stimulert av fysisk og mental trening! La oss tro at motgang som ikke tar knekken på oss, over tid gjør oss sterkere – og til bedre investorer! Stå i det!

Bookmark and Share