Oppgang i vente?

-Er det verste unnagjort? Jeg tror det! Flere gode signaler i løpet av uken: Biotech – som var av de første som falt – viser god oppgang, markedet står godt imot den usikkerheten denne ukes rentemøte i FED medfører, markedssvingningene har avtatt de siste 2-3 uker og trenden er svakt Les mer…