31.03.2020: Avkastning siden oppstart 1.9.14: 70%/10% p.a.

Avkastning siden oppstart 1.9.14 til 31.03.20:70 %/10 % pa.*
Oslo Børs (OSEBX) samme periode: 16 %
Avkastning siste 3 år15 %
Volatilitet siste mnd.50 %
Volatilitet, siste 12 mnd.21 %
Sharpe Ratio, siste 12 mnd.0,0

Bookmark and Share