31.6.19: Avkastning siden oppstart: 54%/9,3% p.a.

Avkastning siden oppstart 1.9.14 til 30.6.19:  54 %/9,3 % pa.*
Oslo Børs (OSEBX) samme periode:                        40 %
Avkastning siste 3 år                                                     27 %
Volatilitet, siste 12 mnd.                                                 16 %
Sharpe Ratio, siste 12 mnd.                                           -0,4