30.09.18: Avkastning siden oppstart: 63%/12,7% p.a.

Avkastning siden oppstart 1.9.14 til 30.09.18:  63%/12,7% pa.*
Oslo Børs (OSEBX) samme periode:                        52%
Avkastning siste 3 år                                                     31%
Volatilitet, siste 12 mnd.                                                 9,7%
Sharpe Ratio, siste 12 mnd.                                           0,5