31.12.18: Avkastning siden oppstart: 50%/10% p.a.

Avkastning siden oppstart 1.9.14 til 31.12.18:  50 %/10,0 % pa.*
Oslo Børs (OSEBX) samme periode:                        30 %
Avkastning siste 3 år                                                     16 %
Volatilitet, siste 12 mnd.                                                 13 %
Sharpe Ratio, siste 12 mnd.                                           -0,7