31.3.19: Avkastning siden oppstart: 68%/12% p.a.

Avkastning siden oppstart 1.9.14 til 31.3.19:  68 %/12,0 % pa.*
Oslo Børs (OSEBX) samme periode:                        40 %
Avkastning siste 3 år                                                     36 %
Volatilitet, siste 12 mnd.                                                 14 %
Sharpe Ratio, siste 12 mnd.                                           0,5