Ukerapport

Stabilt marked, strukturelle endringer

Med mange fri- og helligdager har det ikke skjedd stort i det norske markedet siste drøye uke. -Ei heller internasjonalt. Men en liten opptur har det vært, hjulpet av en noe overraskende NOK-svekkelse etter at NOK først steg etter at Norges Bank besluttet å holde renten uendret på 0,5% (siste Les mer …

Av admin, siden