2020: Avkastning gjennom året

En fantastisk måned og et strålende kvartal! Oppgangen ledes av den sterkeste oppgangen på den amerikanske indeksen Standard & Poor 500 som hadde sitt sterkeste kvartal siden 1998. Oppsiktsmessig differanse til global indeks og norsk indeks. Skuffende tall for medium risk der gull og eiendom har slått negativt ut.

Bookmark and Share